Spalona latem

Spalona - miejscowość w Górach Bystrzyckich w Kotlinie Kłodzkiej

Osmelakowa Dolina Schronisko Jagodna

O Spalonej

Spalona jest malowniczo położoną w Górach Bystrzyckich wsią.
Piękne położenie i funkcjonująca tu niewielka baza noclegowo-gastronomiczna zapewnia dobry, kameralny wypoczynek wśród górskich lasów i łąk.
W zimie dzięki funkcjonującemu wyciągowi talerzykowemu wieś przekształca się w mały ośrodek narciarski.

Zapraszamy przez cały rok

Trochę historii...

Od XIV wieku w okolicach dzisiejszej wsi wydobywano rudę żelaza. W roku 1473 po okresie długiej suszy wybuchł olbrzymi pożar, który przez sześć tygodni trawił lasy Gór Bystrzyckich. Prawdopodobnie po tym wydarzeniu użyto po raz pierwszy nazwy Spalona na określenie terenu, gdzie znajduje się obecnie wieś. W wieku XVI i XVII znajdowała się tutaj leśna huta szkła. Tereny osady należały do dóbr królewskich i zostały zakupione przez miasto Bystrzycę Kłodzką. Od tego momentu zaznacza się wyraźny rozwój wsi. W roku 1864 zbudowano nową drogę prowadzącą do Mostowic a na na przełęczy powstaje gospoda Hartmanna. Gospoda została w roku 1927 przejęta przez GGV i przekształcona w schronisko. W latach międzywojennych wieś staje się letniskiem a dodatkową atrakcją staje się zbudowana w roku 1938 Autostrada Sudecka. Po roku 1945 wieś w znacznym stopniu wyludniła się. Wieś pozostała miejscowością rolniczo-letniskową.
Spalona - wieś w Górach Bystrzyckich Spalona - wieś w Górach Bystrzyckich